ไทย | En
เมนู
ติดต่อเรา
[email protected], ตึก RCP, ชั้น G
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

สำนักงานใหญ่
รถโดยสารประจำทาง สาย 26, 28, 39, 108, 126, 136, ปอ.3, ปอ.39, ปอ. 136, ปอ.543

อาคารชิดลม (ดูแผนที่)
รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 11, 13, 17, 23, 25, 40, 48, 54, 58, 60, 62, 71, 72, 73, 77, 93, 96, 99, 140, 204, 501, 508, 511, 512, 513

ศูนย์แจ้งวัฒนะ (ดูแผนที่)
รถโดยสารประจำทาง สาย 52, 150, 166, 356